รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์)
28 พฤศจิกายน 2566

0


รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์)

เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
18 เมษายน 2566

0


รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ธันวาคม 2565

0


รายงานความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
5 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 เดือน 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564
8 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 เดือน 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
16 ตุลาคม 2563

0


รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่1 เดือนตุลาคม2563-มีนาคม2564

เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2564(สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์)
1 ตุลาคม 2563

0


 

รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2564(สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์)

เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้) รอบที่1 เดือนตุลาคม2562-มีนาคม2563
8 พฤษภาคม 2563

0


รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้) รอบที่1 เดือนตุลาคม2562-มีนาคม2563

รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2563(สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์)
1 ตุลาคม 2562

0


รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2563(สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์)

เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคักประจำปีงบประมาณ 2562(สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์)
1 ตุลาคม 2561

0


รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปีงบประมาณ 2562(สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์)

เอกสารแนบ