ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา) ได้ดำเนินการซ่อมท่อประปา ที่บริเวณซอยบางเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา) ได้ดำเนินการซ่อมท่อประปา ที่บริเวณซอยบางเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคึกคัก ประจำปี 2567

0

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทย มหาสงกรานต์ “ถนนข้าวดอกข่า” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 ในวันที่ 11-13 เมษายน 2567 ณ ขุมน้ำหนองมูลตะกั่ว ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา🥳🎉

เทศบาลตำบลคึกคัก ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไทย มหาสงกรานต์ “ถนนข้าวดอกข่า” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 ในวันที่ 11-13 เมษายน 2567 ณ ขุมน้ำหนองมูลตะกั่ว ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา🥳🎉

4

1 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก ร่วมต้อนรับ นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วป่า ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนตามโครงการนายอำเภอตะกั่วป่าพบปะเยี่ยมเยือน ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก ร่วมต้อนรับ นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วป่า ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนตามโครงการนายอำเภอตะกั่วป่าพบปะเยี่ยมเยือน ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

9

29 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคึกคัก พร้อมด้วย รถดับเพลิงจาก เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เทศบาลตำบลลำแก่น อบต.บางม่วง และฐานทัพเรือพังงา เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ช่วยดับเพลิง ณ บริเวณหน้าหนองมูลตะกั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคึกคัก พร้อมด้วย รถดับเพลิงจาก เทศบาลเมืองตะกั่วป่า เทศบาลตำบลลำแก่น อบต.บางม่วง และฐานทัพเรือพังงา เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ช่วยดับเพลิง ณ บริเวณหน้าหนองมูลตะกั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

9

27 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรี มอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรี มอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากวีป มิตรภาพที่ 124 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

7

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม Lavita Sana ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม Lavita Sana ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

8

22 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในห้วงเดือนมีนาคม 2567 ณ ชายหาดแหลมปะการัง หมู่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในห้วงเดือนมีนาคม 2567 ณ ชายหาดแหลมปะการัง หมู่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

11

21 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการงานงานประเพณีสงกรานต์ "ถนนข้าวดอกข่า" ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการงานงานประเพณีสงกรานต์ "ถนนข้าวดอกข่า" ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคึกคัก

1164

20 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก เข้าร่วมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวัดคมนียเขต ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก เข้าร่วมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวัดคมนียเขต ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1166

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลคึกคัก เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

1170

18 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

1185

1 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ซอยวัดผดุงธรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ซอยวัดผดุงธรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1502

22 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ร่วมกับทีมปฏิบัติการระดับอำเภอ ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ร่วมกับทีมปฏิบัติการระดับอำเภอ ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

1500

19 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง) ได้ดำเนินการ ซ่อมท่อน้ำรั่ว บริเวณหน้าแสงสวรรค์ค้าไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง) ได้ดำเนินการ ซ่อมท่อน้ำรั่ว บริเวณหน้าแสงสวรรค์ค้าไม้ หมู่ที่ ๓ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1494

8 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดงานกีฬาเด็กและเยาวชน ตำบลคึกคัก ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดคมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดงานกีฬาเด็กและเยาวชน ตำบลคึกคัก ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดคมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

1491

2 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก เข้าร่วมหารือกับ อบจ.พังงา เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับน้ำใช้อุปโภคบริโภค เพื่อปรับปรุงรื้อระบบฝายน้ำทุ่งขมิ้น เปลี่ยนเมนวางท่อใหม่จากท่อใยหิน ๑๒ นิ้ว เป็นท่อ PE ๑๒ นิ้ว ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๔  ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก เข้าร่วมหารือกับ อบจ.พังงา เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับน้ำใช้อุปโภคบริโภค เพื่อปรับปรุงรื้อระบบฝายน้ำทุ่งขมิ้น เปลี่ยนเมนวางท่อใหม่จากท่อใยหิน ๑๒ นิ้ว เป็นท่อ PE ๑๒ นิ้ว ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๔ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

1501

31 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคึก ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและติดตามผลการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคึก ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคึกคัก

1511

26 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก จัดงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สวนป่าโรงเรียนวัดคมนียเขต ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก จัดงานกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สวนป่าโรงเรียนวัดคมนียเขต ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1525

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดการประชุมสรุปการจัดงานปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดการประชุมสรุปการจัดงานปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1486

10 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...