ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา) ได้ดำเนินการซ่อมท่อประปา ซอยถนนตัดใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา) ได้ดำเนินการซ่อมท่อประปา ซอยถนนตัดใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1

2 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา)ได้ดำเนินการซ่อมท่อประปา ซอยหาดบางเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา)ได้ดำเนินการซ่อมท่อประปา ซอยหาดบางเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

0

2 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โดยนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก มอบหมายให้ นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคึกคัก ลงพื้นที่เจาะเลือดกลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. โดยนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก มอบหมายให้ นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลคึกคัก ลงพื้นที่เจาะเลือดกลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย

0

2 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ได้ดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่าง ซอยทุ่งขมิ้นเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ได้ดำเนินการซ่อมและเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่าง ซอยทุ่งขมิ้นเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก นำโดย นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 นางประภาพร ชัยนิตย์พันธ์ (ตำแหน่งครูชำนาญการ)

เทศบาลตำบลคึกคัก นำโดย นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 นางประภาพร ชัยนิตย์พันธ์ (ตำแหน่งครูชำนาญการ)

3

28 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลคึกคัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2566  เพื่อมอบหมายงานและติดตามงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลคึกคัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อมอบหมายงานและติดตามงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก

5

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ช่วยงานในศาลเจ้าบุ่นเท่าก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ช่วยงานในศาลเจ้าบุ่นเท่าก๋ง หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

3

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลคึกคัก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลคึกคัก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

5

25 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า )ได้ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยป้ายงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า )ได้ดำเนินการติดตั้งและซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยป้ายงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

4

22 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ช่วยงานวัดพนัสนิคม (วัดบางเนียง) หมู่ที่ 5 และติดตั้งกล้องวงจรปิดตรงข้ามซอยถนนตัดใหม่ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ช่วยงานวัดพนัสนิคม (วัดบางเนียง) หมู่ที่ 5 และติดตั้งกล้องวงจรปิดตรงข้ามซอยถนนตัดใหม่ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

4

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวัดคมนียเขต นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ร่วมพิธีเปิดอาคาร ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน โรงเรียนวัดคมนียเขต

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวัดคมนียเขต นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ร่วมพิธีเปิดอาคาร ศูนย์ปฐมพยาบาลชุมชน โรงเรียนวัดคมนียเขต

6

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ชมรมอาสามัครสาธารณสุขตำบลคึกคัก จัดโครงการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ตำบลคึกคัก ณ วัดคมนียเขต

ชมรมอาสามัครสาธารณสุขตำบลคึกคัก จัดโครงการออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ตำบลคึกคัก ณ วัดคมนียเขต

4

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ร่วมพิธีเปิดโครงการและเยี่ยมติดตามการดำเนิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น และทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ร่วมพิธีเปิดโครงการและเยี่ยมติดตามการดำเนิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น และทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

5

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา) ได้ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ ซอยตาสด หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา) ได้ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ ซอยตาสด หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

6

20 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30น. เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30น. เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

6

20 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา) ได้ดำเนินการซ่อมท่อประปา หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา) ได้ดำเนินการซ่อมท่อประปา หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

6

18 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า )ได้ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยยายเขียว หมู่ที่ 1  ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า )ได้ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยยายเขียว หมู่ที่ 1  ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

7

15 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

12

14 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ช่วยซ่อมแซมภายในวัดพนัสนิคม (วัดบางเนียง) หมู่ที่ 5 และดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณวัดปากวีป หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ช่วยซ่อมแซมภายในวัดพนัสนิคม (วัดบางเนียง) หมู่ที่ 5 และดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณวัดปากวีป หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

8

14 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า )ได้ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ บ้านปากวีป หมู่ที่ 1 แหลมปะการัง-อัฟสรา หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า )ได้ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ บ้านปากวีป หมู่ที่ 1 แหลมปะการัง-อัฟสรา หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

6

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...