คณะผู้บริหาร
 • นายสวัสดิ์ ตันเก่ง

  นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

  โทร.093-659-8855

 • นายสิริธร บัวแก้ว

  รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

  โทร.091-789-9426

 • นายชาตรี หลีเจี้ย

  รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

  โทร.086-274-4182

 • นายจุฬา เทียนครบ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

  โทร.089-593-5048

 • นางสาววลัยลักษณ์ โสภณพิเชฐ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

  โทร.085-901-1692