เทศบาลตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

เลขที่ 22 หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220 หมายเลขโทรศัพท์ 076-406-338
โทรศัพท์ : 076-406-338 โทรสาร : 076-406-338
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-khukkhak@lgo.mail.go.th