ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
17 พฤศจิกายน 2566

8


เทศบาลตำบลคึกคัก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ดังนี้ 
🦟 โรคติดเชื้อไวรัสซิกาแพร่ระบาดอย่างไร
🦟 อาการโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
🦟 การป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก
🚨โดยขอเน้นย้ำการติดเชื้อไวรัสซิกา ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ทำให้เด็กที่คลอดออกมาอาจมีภาวะเสี่ยงศีรษะเล็กตั้งแต่แรกเกิด และมีผลต่อพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา