สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มีนาคม 2567
1 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567)
1 เมษายน 2567

0


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 - เดือนมีนาคม 2567)

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
1 มีนาคม 2567

0


ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2567

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มกราคม 2567
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มกราคม 2567

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
9 มกราคม 2567

0


ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566)
9 มกราคม 2567

0


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนธันวาคม 2566)

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
6 ธันวาคม 2566

0


ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน พฤศจิกายน  2566

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
2 พฤศจิกายน 2566

0


ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน กันยายน 2566
9 ตุลาคม 2566

0


 ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน กันยายน 2566

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566)
9 ตุลาคม 2566

0


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566) 

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน สิงหาคม 2566
1 กันยายน 2566

0


 ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
7 สิงหาคม 2566

0


ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)
4 กรกฎาคม 2566

0


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มิถุนายน 2566
3 กรกฎาคม 2566

0


ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
7 มิถุนายน 2566

0


ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน เมษายน 2566
2 พฤษภาคม 2566

0


ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน เมษายน 2566

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มีนาคม 2566
5 เมษายน 2566

0


ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มีนาคม 2566

เอกสารแนบ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)
5 เมษายน 2566

0


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
2 มีนาคม 2566

0


ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารแนบ
ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มกราคม 2566
3 กุมภาพันธ์ 2566

0


ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือน มกราคม 2566

เอกสารแนบ