ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
17 เมษายน 2567

26


ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลคึกคัก มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ
- พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองสาธารณสุขฯ  จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป
- พนักงานจดมาตรวัดน้ำ สังกัดกองคลัง  จำนวน 1 อัตรา
📢📢ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักเทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
📝 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ