ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
25 เมษายน 2567

22


ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ