ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน สายบางตาเทียน หมู่ที่ 4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
25 เมษายน 2567

21


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา