ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติมระยะที่ 4) จำนวน 23 กล้อง ในเขตพื้นที่ตำบลคึกคัก
25 เมษายน 2567

24