ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหาดเขาสะบ้า ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
24 เมษายน 2567

20


ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ