ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายคลองบางเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
18 เมษายน 2567

28


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง