ประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัคร โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ กลุ่มเป้าหมายคนพิการ
16 พฤศจิกายน 2566

108


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัคร โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิถีใหม่ กลุ่มเป้าหมายคนพิการ 
👉 ฝึกอบรมแม่บ้านมืออาชีพ วันอบรม ๒๗ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๖
👉 ฝึกอบรมพนักงานซักรีด วันอบรม ๑๘ ธ.ค. - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖
สามารถดูรายละเอียด ที่ปรากฏทางด้านล่าง