ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชายหาดเขาสะบ้า ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1
20 ตุลาคม 2566

93


ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง