ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 6
16 ตุลาคม 2566

27


สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 6