ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
13 กันยายน 2566

121


ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  สามารถยื่นใบสมัครได้ที่  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2  เทศบาลตำบลคึกคัก ในวันและเวลาราชการ  โทร 0-7640-6338