ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
7 กันยายน 2566

17


สำนักงานคลังจังหวัดพังงา   ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 

สามารถยื่นเอกสาร ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

คำอธิบาย: ☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  สำนักงานคลังจังหวัดพังงา  0-7648-1476