ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
9 มิถุนายน 2566

57


ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ