ประกาศผลผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคึกคัก หมู่ที่ 4
1 มิถุนายน 2566

26


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านคึกคัก หมู่ที่ 4