ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 พฤษภาคม 2566

3148


ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลคึกคัก รายละเอียด ดังนี้

📢📢📢พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ

👉ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี           สังกัดกองการศึกษา                จำนวน 1 อัตรา

👉ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                สังกัดกองคลัง                       จำนวน 1 อัตรา

👉ผู้ช่วยนายช่างโยธา                               สังกัดกองช่าง                       จำนวน 1 อัตรา

👉พนักงานขับรถยนต์                              สังกัดกองสาธารณสุขฯ            จำนวน 1 อัตรา

📢📢📢สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในวันที่ 29 พฤษภาคม -7 มิถุนายน พ.ศ. 2566ในวันและเวลาราชการ

✨✨หมายเหตุ✨✨

 1.หลักฐานการสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

2.ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าสมัครสอบ ตำแหน่งละ 100 บาท (ชำระในวันสมัคร) เมื่อผู้สมัครจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี

3.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

👉👉 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก โทร 0 7640 6338 ในวันและเวลาราชการ