ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งเขตที่ 1 ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564
2 มีนาคม 2564

3070


คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งเขตที่ 1 ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564