รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส
ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2
1 เมษายน 2567

0


ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำป่ีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 

เอกสารแนบ
ผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1
2 มกราคม 2567

0


ผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1

เอกสารแนบ
ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ 2566 ไตรมาส 4
4 ตุลาคม 2566

0


ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ 2566 ไตรมาส 4

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินการไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2566ไตรมาส 3
4 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2566ไตรมาส 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2566ไตรมาส 2
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2566ไตรมาส 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2566ไตรมาส 1
10 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2566ไตรมาส 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2565ไตรมาสที่4
4 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2565ไตรมาสที่4 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2565ไตรมาสที่3
6 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2565ไตรมาสที่3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 กรกฎาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2565ไตรมาสที่2
5 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2565ไตรมาสที่2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2565ไตรมาสที่1
18 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบ2565ไตรมาสที่1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานแสดงผลการดำเนินการ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ