รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ในรอบ 6 เดือน (ประจำเดือนเมษายน 2566 - เดือนกันยายน 2566)
2 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ในรอบ 6 เดือน (ประจำเดือนเมษายน 2566 - เดือนกันยายน 2566)  ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ในรอบ 6 เดือน (ประจำเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 ในรอบ 6 เดือน (ประจำเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2565)
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน 2565 - เดือนกันยายน 2565) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565)
8 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน (ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564)
2 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2564 ในรอบ 6 เดือน (ประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1
11 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตาม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62)
22 เมษายน 2562

0


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ต.ค.61 - 31 มี.ค.62)

เอกสารแนบ