รายงานข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียน กลิ่นขยะตลาดสด
26 พฤศจิกายน 2564

0


ร้องเรียน กลิ่นขยะตลาดสด

เอกสารแนบ
ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการวางแนวท่อประปา
10 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการวางแนวท่อประปา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร้องเรียนกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย
24 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร้องเรียนกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร้องเรียนการระบายน้ำเสียลงสู่ที่ดินข้างเคียง หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก
17 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร้องเรียนการระบายน้ำเสียลงสู่ที่ดินข้างเคียง หมู่ที่ 3 ตำบลคึกคัก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ร้องเรียนน้ำยางส่งกลิ่นเหม็น
17 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ร้องเรียนน้ำยางส่งกลิ่นเหม็น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ได้รับความเดือดร้อนจากการรับซื้อเศษยางพารา (ขี้ยาง)
5 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ได้รับความเดือดร้อนจากการรับซื้อเศษยางพารา (ขี้ยาง) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ได้รับความเดือนร้อนจากฟาร์มไก่
7 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ได้รับความเดือนร้อนจากฟาร์มไก่ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ได้รับความเดือนร้อนจากฟาร์มไก่
12 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ได้รับความเดือนร้อนจากฟาร์มไก่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ราษฎรร้องทุกข์กรณีขอให้แก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนจากร้านอาหาร
2 ธันวาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ