แหล่งท่องเที่ยว
ลานกีฬาในพื้นที่ตำบลคึกคักสนามกีฬาบ้านบางขยะ หมู่ที่2
1690
2 กันยายน 2562

ลานกีฬาในพื้นที่ตำบลคึกคักสนามกีฬาบ้านบางขยะ หมู่ที่2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา