แหล่งท่องเที่ยว
ลานกีฬาในพื้นที่ตำบลคึกคักสนามกีฬาหญ้าเทียม โรงเรียนบ้านปากวีป หมู่ที่ 1
1668
2 กันยายน 2562

สนามกีฬาหญ้าเทียม โรงเรียนบ้านปากวีป หมู่ที่ 1ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา