ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา
14
9 พฤษภาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีฯ มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา