ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลคึกคัก จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
12
9 พฤษภาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลคึกคัก นำโดย นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลคึกคัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 
โดยมีนายเสน่ห์ บุญน้อย เป็นประธานสภาฯ นายวีระพล สุทธิเพชร และนายสามารถ ภักดีรัตน์ เป็นรองประธานสภาฯ  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา