ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก เข้าร่วม "การคัดเลือกศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ" ณ ศูนย์เรียนรู้สารสนเทศบ้านบางขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
10
8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 17.00 น. นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก มอบหมายให้ นายชาตรี หลีเจี้ย รองนายกฯ และนายสามารถ ภักดีรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วม "การคัดเลือกศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ" ณ ศูนย์เรียนรู้สารสนเทศบ้านบางขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา