ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก จัดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ “ถนนข้าวดอกข่า” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 “มหาสงกรานต์” ณ บริเวณหนองมูลตะกั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
24
13 เมษายน 2567

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลคึกคัก นำโดย นายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ “ถนนข้าวดอกข่า” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 “มหาสงกรานต์” โดยมี นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อบจ.พังงา คณะผู้บริหาร อบจ.พังงา ทต.คึกคัก สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ในเขตอำเภอตะกั่วป่า และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหนองมูลตะกั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา