ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ วัดคมนียเขต ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
30
13 เมษายน 2567

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ร่วมจัดกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย พิธีทางศาสนา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ วัดคมนียเขต ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา