ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา) ได้ดำเนินการซ่อมท่อประปา ที่บริเวณซอยบางเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
25
9 เมษายน 2567

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา) ได้ดำเนินการซ่อมท่อประปา ที่บริเวณซอยบางเนียง หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่การใช้น้ำประปาของประชาชนในพื้นที่