ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลคึกคัก ได้เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง IT พบ Technology ครั้งที่ ๖ ณ Ramada Resort by Wyndham Khaolak อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
80
17 พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก และนายบรรเจิด ทองชูใจ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง IT พบ Technology ครั้งที่ ๖ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานราชการและผู้เชี่ยวชาญ ณ Ramada Resort by Wyndham Khaolak อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา