ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลคึกคัก ได้เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง IT พบ Technology ครั้งที่ ๖ ณ Ramada Resort by Wyndham Khaolak อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
8
17 พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก และนายบรรเจิด ทองชูใจ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง IT พบ Technology ครั้งที่ ๖ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานราชการและผู้เชี่ยวชาญ ณ Ramada Resort by Wyndham Khaolak อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา