ภาพกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลคึกคัก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก และชมรม อสม. ตำบลคึกคัก ลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
76
16 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก พร้อมด้วย นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง โนจากุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๑๑.๑ จังหวัดพังงา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๑๑.๑.๓ ตะกั่วป่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึกคัก และชมรม อสม. ตำบลคึกคัก ลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา