ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าริมถนนและติดตั้งหลอดไฟ LED ๖๕ W ที่บริเวณทางเข้า เรือ ต. ๘๑๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
77
15 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าริมถนนและติดตั้งหลอดไฟ LED ๖๕ W ที่บริเวณทางเข้า เรือ ต. ๘๑๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อให้แสงสว่างและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน