ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าริมถนน ที่บริเวณซอยบางขยะ หมู่ที่ ๒ และซอยทุ่งขมิ้นเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
82
15 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าริมถนน ที่บริเวณซอยบางขยะ หมู่ที่ ๒ และซอยทุ่งขมิ้นเหนื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อให้แสงสว่างและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน