ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าริมถนน ที่บริเวณซอยบางตาเทียน หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
59
13 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า) ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าริมถนน  ที่บริเวณซอยบางตาเทียน หมู่ที่ ๔ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อให้แสงสว่างและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน