ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้ดำเนินการตักทรายและฉีดล้างถนน บริเวณถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
67
9 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลคึกคัก (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้ดำเนินการตักทรายและฉีดล้างถนน บริเวณถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๕ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ