ภาพกิจกรรม
วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์ ณ ท่าเรือฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
12
10 พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์ ณ ท่าเรือฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวให้โอวาท พลเรือตรีกนกพล พิมพ์ทอง ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ กล่าวต้อนรับ นายแพทย์วิเศษ กำลัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีฯ