ผลิตภัณฑ์ตำบล
กลุ่มเครื่องแกงทุ่งขมิ้น
1596
22 สิงหาคม 2566

กลุ่มเครื่องแกง ทุ่งขมิ้น มีผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสด และเครื่องแกงอบแห้ง