ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า )ได้ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยยายเขียว หมู่ที่ 1  ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
109
15 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า )ได้ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ ซอยยายเขียว หมู่ที่ 1  ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อให้แสงสว่างและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน