ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา) ได้ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ ซอยเรือขุด หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
7
13 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานประปา) ได้ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ ซอยเรือขุด  หมู่ที่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่การใช้น้ำประปาของประชาชนในพื้นที่


img
img
img
img
img