ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า )ได้ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ บ้านปากวีป หมู่ที่ 1 แหลมปะการัง-อัฟสรา หมู่ที่ 2 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
7
13 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลคึกคัก (กองช่าง งานไฟฟ้า )ได้ดำเนินการซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่างถนนสาธารณะ ปากวีป หมู่ 1 แหลมปะการัง-อัฟสรา หมู่ 2  ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา   เพื่อให้แสงสว่างและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน


img
img
img
img
img