ภาพกิจกรรม
นายสิริธร บัวแก้ว ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก มอบประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
8
12 กันยายน 2566

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเขาหลัก ปาล์ม แกลเลอเรีย รีสอร์ท  นายสิริธร บัวแก้ว ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก มอบประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561


img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img